Termenii & Conditii

*MARZO SHOES( MICOLA SPA )

1. Prevederi generale

1.1. Utilizarea prezentului site echivaleaza cu acceptarea acestor termeni si conditii ("Termeni si Conditii") practicate de SC MICOLA SPA SRL, cu sediul in Str.Laborator nr.130-132, bl.S18, ap77, sector 3 , Bucuresti.Romania, inregistrat la ORC sub nr. J14/268/2005, avand CUI RO33522299 in calitate de Operator al acestui site.

1.2. Prezentele ("Termeni si Conditii") constituie termenii contractuali conveniti de catre Operatorul site-ului marzo.ro si Utilizatorul site-ului, care prin utilizarea acestuia accepta in mod expres Termenii si Conditiile site-ului, atat Operatorul, cat si Utilizatorul fiind tinuti in executarea Contractului de prezentele Termeni si Conditii.

1.3. Operatorul declara ca, activitatea magazinului sau online este in conformitate cu prevederile Legii nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comertul electronic, republicata si actualizata, ale Ordonantei Guvernului nr. 34/2014 privind contractele la distanta, republicata, ale Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si ale Legii nr. 449 din 12 noiembrie 2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora.

1.4. Operatorul poate modifica oricand, fara o notificare prealabila, Termenii si Conditiile de mai jos, fara a-i fi necesar acceptul expres sau tacit al Utilizatorului. Modificarile vor intra in vigoare de la data postarii acestora pe site-ul marzo.ro, fiind obligatorii atat pentru Operator, cat si pentru Utilizator. Accesarea site-ului si utilizarea oricarui serviciu oferit de catre Operator inseamna acceptarea si recunoasterea noilor Termeni si Conditii.

1.5. Modificarea Termenilor si Conditiilor nu afecteaza Contractele incheiate in conditiile art. 5.8., in cazul acestora fiind aplicabile Termenii si Conditiile in vigoare la data incheierii Contractului.


2. Inregistrarea pe site

2.1. Operatorul poate conditiona prestarea anumitor servicii prezentate pe site-ul marzo.ro de inregistrarea pe site. In vederea prestarii acestor servicii, Utilizatorul va completa formularul de inscriere cu toate datele solicitate de catre Operator, fiind singurul raspunzator de caracterul real, corect si complet al datelor furnizate. Cererea Utilizatorului de inregistrare transmisa catre Operator va fi confirmata de catre acesta prin transmiterea unui e-mail pe adresa Utilizatorului, prin care i se va cere sa confirme cererea de inregistrare accesand link-ul inclus in e-mailul de confirmare. Utilizatorul va putea beneficia de serviciile restrictionate prin inregistrare ale Operatorului dupa confirmarea cererii sale de inregistrare.

2.2. Utilizarea anumitor servicii oferite de catre Operator, in special navigarea printre produsele oferite de magazinul online al Operatorului, accesarea imaginii si a descrierii tehnice a produselor prezentate, accesarea si descarcarea informatiilor publice continute, poate fi realizata de catre oricare Utilizator care accepta sa respecte Termenii si Conditiile Operatorului.

2.3. Utilizatorul inregistrat pe site va fi autentificat prin adresa de e-mail si parola, cu ajutorul carora va putea accesa pagina rezervata Utilizatorilor inregistrati. Utilizatorul este obligat sa pastreze secretul parolei sale si sa faca toate demersurile necesare ca aceasta parola sa nu ajunga la cunostinta tertilor, respectiv sa nu devina accesibila acestora. Operatorul nu-si asuma raspunderea pentru eventualele abuzuri rezultate ca urmare a folosirii neautorizate de catre terti a parolei Utilizatorului, respectiv pentru orice fel de prejudicii produse Utilizatorului sau altor utilizatori ca rezultat al unei asemenea utilizari. In cazul in care Utilizatorul ia cunostinta despre folosirea neautorizata sau eventualitatea folosirii neautorizate a parolei sale, se obliga sa anunte Operatorul, de indata, despre acest aspect, respectiv sa anunte de indata orice abuz sau iminenta oricarui abuz legat de parola sa.

2.4. Utilizatorul este singurul raspunzator de caracterul real, corect si complet al informatiilor furnizate cu ocazia inregistrarii, fiind raspunzator in mod exclusiv de eventualele prejudicii rezultate ca urmare a inexactitatii sau fictivitatii datelor furnizate.


3. Dreptul de autor si dreptul de proprietate intelectuala

3.1. Acest site, precum si toate materialele continute, incluzand in special, dar fara a se limita la: denumirea site-ului, logo-ul Operatorului, principiile de structurare ale site-ului, idei, proceduri, procedee, scheme logice, aspectul si prezentarea grafica a site-ului, design, sloganuri, motto-uri utilizate de catre Operator, solutii de software, aplicatii, respectiv toate prezentarile de text, grafica, imagini, sunet puse la dispozitie de catre Operator, know-how si orice alte opere supuse regimului de protectie a drepturilor de autor si a celorlalte drepturi de proprietate industriala, constituie dreptul de proprietate intelectuala exclusiva a acestuia sau reprezinta dreptul sau exclusiv de folosinta. Utilizarea acestora este permis in mod strict doar in scopul realizarii serviciilor oferite de catre Operator, Utilizatorul avand dreptul sa vizioneze si sa descarce pe un singur calculator, o singura copie a acestui site, respectiv a informatiilor continute, exclusiv pentru scopuri personale si necomerciale, putand sa realizeze o copie temporara pe suport de hartie sau orice alt echivalent doar pentru scopul sau personal, necomercial. In afara de dreptul mentionat mai sus, utilizatorii nu au dreptul sa reproduca, sa descarce sau sa retransmita in nici un fel continutul acestui site fara acordul prealabil scris al Operatorului.

3.2. Denumirea marzo.ro constituie denumirea domain-ului inregistrat de catre Operator, utilizarea acestuia, cu exceptia situatiei in care prin aceasta se face referire la Operator, este posibil doar cu acordul prealabil scris al Operatorului.


4. Continutul site-ului

4.1. Continutul site-ului pus la dispozitie de catre Operator – cu exceptia prezentarii si descrierii produselor din magazinul online al Operatorului – au caracter informativ, Operatorul nu-si asuma raspunderea pentru corectitudinea, exactitatea, credibilitatea, utilizarea sau aplicarea continutului, respectiv pentru orice prejudiciu, inconvenient sau rezultat nefavorabil produs. Utilizatorul va folosi continutul acestui site, in limitele prezentelor Termeni si Conditii, pe propria sa raspundere.

4.2. De asemenea, in conditiile art. 4.1., Operatorul nu-si asuma raspunderea pentru continutul acelor site-uri si eventualele greseli, prejudicii, inconveniente sau rezultate nefavorabile rezultate ca urmare a accesarii acelor siteuri prin intermediul linkurilor continute de site-ul Operatorului.

4.3. Utilizarea anumitor servicii oferite prin acest site (cum ar fi: forumuri, bloguri, sisteme de punctare, reteaua de distributie etc.) sunt supuse unor regulamente distincte stabilite de catre Operator, care sunt accesibile oricarui Utilizator prin intermediul acestui site. In cazul in care anumite servicii sunt supuse unor asemenea reglementari speciale, Utilizatorul accepta, recunoaste si se obliga sa respecte, pe langa prezentele Conditii si Termeni, acele regulamente speciale cu ocazia utilizarii acelor servicii.


5. Comanda on-line

5.1. Utilizatorul poate naviga printre produsele oferite prin intermediul magazinului online fara a se imregistra, putand sa ia cunostinta, indiferent de forma de prezentare, de continuturile informative legate de produse si putand sa utilizeze software-ul pus la dispozitie pentru selectarea produselor in vederea cumpararii. Cu ajutorul acestui software, Utilizatorul poate alcatui in mod liber lista produselor care urmeaza sa fie cumparate, fara a fi nevoie de inregistrarea sa pe site.

5.2. Utilizarea site-ului de catre acesta in modalitatea aratata la art. 5.1. nu obliga in nici un fel Utilizatorul, nu constituie oferta de a contracta din partea acestuia si nu echivaleaza cu o cerere pentru depunere de oferta venita din partea sa, putand oricand, fara nici o consecinta, sa paraseasca magazinul online si site-ul Operatorului si sa reinceapa navigarea la orice alt moment ulterior. Utilizatorul nu este obligat sa cumpere produsele trimise in mod virtual in "Cosul de cumparaturi" (in continuare "Cosul"), acesta putand sa modifice atat continutul Cosului, cat si cantitatea produselor din Cos, fara ca aceasta sa constituie oferta de a contracta din partea sa si fara a echivala cu o cerere pentru depunere de oferta.

5.3. Intentia Utilizatorului de a contracta, a modifica sau desface contractul de vanzare-cumparare care are ca obiect produsele selectate din magazinul online poate fi exprimata doar pe interfata sistematizata si anume pusa la dispozitie de catre Operator (in continuare "Interfata de utilizator"). Orice manifestare de vointa venita din partea Utilizatorului pe alta cale decat prin interfata de utilizator, cum ar fi prin e-mail, fax, telefon, SMS, orice alta cale de comunicare electronica sau clasica, nu da nastere, nu modifica sau stinge vreuna dintre obligatiile asumate de parti, nefiind opozabile sau obligatorii Operatorului, acesta nefiind tinut sa le ia in considerare. In afara interfatei de utilizator pusa la dispozitia sa de catre Operator, Utilizatorul va putea sa faca manifestari de vointa doar in mod exceptional si cu respectarea prezentelor Termeni si Conditii. In afara interfatei de utilizator, Utilizatorul poate doar sa solicite informatii sau lamuriri de la Operator.

5.4. Alegand optiunea "Platesc" Utilizatorul poate comunica intentia sa de a cumpara Operatorului, fara ca acesta sa constituie oferta de a contracta din partea sa si fara a echivala cu o cerere pentru depunere de oferta. Oferta de a contracta se realizeaza doar prin completarea in mod corespunzator a formularului de comanda pus la dispozitia sa. Cu ocazia completarii acestui formular, Utilizatorul consimte sa furnizeze doar acele date si informatii care sunt necesare comenzii, incheiereii contractului, identificarii Utilizatorului, executarii contractului si facturarii. Cu ocazia comenzii, in mod obligatoriu, Utilizatorul va furniza si adresa sa de e-mail, pe care Operatorul va comunica manifestarea sa de vointa in legatura cu incheierea, modificarea si executarea contractului.

5.5. Utilizatorul va face comanda cu privire la produsele selectate in Cos alegand optiunea "Efectuarea comenzii cu urmatoarele conditii" dupa completarea in mod corespunzator a formularului de comanda, comanda realizandu-se la momentul selectarii acestei optiuni. Realizarea comenzii nu echivaleaza cu incheierea contractului de vanzare-cumparare cu privire la produsele selectate in Cos, aceasta constituind oferta ferma de a contracta din partea Utilizatorului, care este tinut de aceasta oferta pana la momentul in care, in conformitate cu prezentele Termeni si Conditii, Operatorul isi va manifesta intentia de a accepta sau confirma comanda realizata.

5.6. Cu ocazia efectuarii comenzii, Utilizatorul este obligat sa aleaga una dintre modalitatile de plata, conditiile de livrare, respectiv de facturare. Utilizatorul poate modifica in mod liber oricare dintre conditiile de plata, livrare sau facturare pana la momentul in care selecteaza optiunea “Efectuarea comenzii cu urmatoarele conditii”, transmitand comanda Operatorului.

5.7. Utilizatorul nu poate revoca comanda pe perioada valabilitatii ofertei de a contracta, putand sa modifice comanda doar cu acordul expres al Operatorului. Pe perioada valabilitatii ofertei, Utilizatorul isi va putea manifesta intentia de modificare a comenzii doar pe interfata anume destinata modificarii comenzii, modificarea comenzii intrand in vigoare doar la data acceptarii acesteia de catre Operator. In cazul in care Operatorul nu accepta modificarea comenzii, Operatorul va fi tinut doar de comanda initiala a Utilizatorului, urmand sa-si manifeste intentia de a accepta sau refuza comanda realizata in conformitate cu prezentele Termeni si Conditii.

5.9. In cazul in care Operatorul nu confirma comanda in termenul precizat mai sus, Utilizatorul este liberat de oferta de a contracta. Confirmarea comenzii peste termenul specificat mai sus, in lipsa opozitiei exprese a Utilizatorului, este posibila si contractul de vanzare-cumparare se va considera incheiat in cazul in care Operatorul executa comanda si Utilizatorul accepta livrarea comenzii. In aceasta situatie, obiectul contractului de vanzare-cumparare este acela precizat in comanda realizata de catre Utilizator, confirmarea comenzii peste termen avand aceleasi consecinte juridice ca si cand ar fi fost confirmata pe perioada de valabilitate a ofertei de a contracta.

5.10. Pe langa confirmarea datelor si informatiilor furnizate de catre Utilizator in formularul de comanda, precizarea pretului final al produselor si a serviciilor comandate, cu aratarea cuantumului taxei pe valoare adaugata (19%), respectiv a eventualelor taxe de livrare cu privire la produsele comandate, prin confirmarea comenzii, Operatorul va arata in mod obligatoriu:
a.) in cazul in care Utilizatorul a aratat ca modalitate de plata transferul bancar, Operatorul va comunica numarul contului bancar in care urmeaza a se realiza plata integrala a serviciilor comandate, odata cu toate informatiile necesare realizarii transferului bancar;
b.) termenul preconizat pentru livrare, conform prezentelor Termeni si Conditii, in cazul in care Operatorul a optat pentru livrarea la domiciliu a produselor cumparate;
c.) locul preluarii, respectiv termenul in care se poate face preluarea produselor cumparate in cazul in care Operatorul a optat pentru ridicarea produselor de la sediul/sucursala/punctul de lucru al Operatorului;
d.) conditiile de garantie, respectiv serviciile conexe dupa efectuarea livrarii;
e.) locul si modalitatea in care se pot face plangeri in legatura cu produsele cumparate;
f.) datele de contact ale serviciului clienti;


6. Continutul contractului incheiat cu ocazia efectuarii cumpararii prin magazinul online

6.1. Continutul contractului incheiat intre Utilizator si Operator in conditiile art. 5.8. il reprezinta in mod exclusiv produsele selectate si conditiile aratate de catre Utilizator si acceptate prin confirmarea comenzii de catre Operator. Pe baza acestora, Operatorul este obligat sa livreze sau, in functie de optiunea Utilizatorului, sa predea in stare corespunzatoare acele produse care au format obiectul comenzii, in termenul precizat, conform optiunilor specificate de catre Utilizator si acceptate de catre Operator cu ocazia confirmarii comenzii, iar Utilizatorul este obligat sa preia si sa achite pretul integral al produselor si serviciilor conexe – transport – comandate, in modalitatea si termenul convenit.

6.2. Operatorul nu poate executa contractul prin produse similare.

6.3. Contractul de vanzare -cumparare incheiat cu ocazia efectuarii de cumparaturi prin magazinul online poate fi modificat doar prin acordul expres al partilor, sens in care Utilizatorul isi va putea manifesta intentia de a modifica contractul doar pe interfata de utilizator, iar Operatorul isi va putea manifesta intentia de modificare a contractului doar prin transmiterea unui e-mail pe adresa Utilizatorului.

6.4. Orice comunicari realizate prin telefon, fax, scrisoare sau in orice alt mod au caracter informativ, contribuind doar la colaborarea dintre parti, neputand modifica contractul incheiat de parti.

6.5. Operatorul isi asuma raspunderea pentru caracterul real al informatiilor, datelor, parametrilor tehnici si altor caracteristici specifice ale produselor prezentate in magazinul online, produsele achizitionate de catre Utilizator prezentand acele calitati.


7. Conditii de livrare si plata

7.1. In cazul in care, cu ocazia efectuarii comenzii prin intermediul magazinului online al Operatorului, Utilizatorul a ales optiunea de livrare a produselor, Operatorul este obligat sa livreze produsele aratate in confirmarea comenzii dupa cum urmeaza:
7.1.1. in cazul in care modalitatea de plata selectata este transferul bancar, livrarea se va face in termen de 4 zile lucratoare de la data confirmarii creditarii contului Operatorului cu intreaga suma datorata de catre Utilizator, aceasta constand din pretul brut al produselor si contravaloarea serviciului de transport.
7.1.2. in cazul in care modalitatea de plata selectata este plata la destinatar, livrarea se va face in termen de 2-4 zile lucratoare de la data realizarii confirmarii comenzii de catre Operator. In masura in care acest lucru este posibil, Operatorul va anunta Utilizatorul prin e-mail, fax sau telefon, data preconizata a livrarii.

7.2. In cazul in care, cu ocazia efectuarii comenzii prin intermediul magazinului online al Operatorului, Utilizatorul a ales optiunea de ridicare a produselor de la sediul/sucursala/punctul de lucru al Operatorului, Utilizatorul este obligat sa preia produsele comandate de la sediul/sucursala/punctul de lucru aratat in termen de 1 (una) saptamana de la data confirmarii comenzii, in intervalul de lucru obisnuit al Operatorului. Chiar si in cazul optiunii de ridicare a produselor de la sediul/sucursala/punctul de lucru al Operatorului, Utilizatorul poate alege ca modalitate de plata transferul bancar, caz in care va trebui sa efectueze plata in contul bancar specificat in confirmarea comenzii cel tarziu pana la data preluarii produselor. Plata se va considera efectuata la momentul confirmarii creditarii contului Operatorului cu intrega suma datorata de catre Utilizator.

7.3. In cazul platii efectuate prin transfer bancar, Utilizatorul are obligatia ca in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la data receptionarii confirmarii comenzii sa crediteze contul Operatorului cu intreaga suma – pretul produselor si cheltuielile de livrare. Plata se considera efectuata la momentul confirmarii creditarii contului Operatorului cu intrega suma datorata de catre Utilizator.

7.4. In cazul platii cu numerar, plata se va efectua la momentul ridicarii produselor, plata constand din pretul produselor si cheltuielilor de livrare.

7.5. Livrarea se realizeaza pe baza contractelor de transport incheiate intre Operator si diversi carausi.

7.6. Indiferent de modalitatea de livrare, cu ocazia receptionarii coletului, Utilizatorul va face in mod obligatoriu receptia calitativa si cantitativa a produselor comandate. In cazul in care se constata lipsuri cantitative sau calitative, se incheie un proces-verbal in care se consemneaza cele constate, care va fi semnat, in mod obligatoriu si de reprezentantul carausului.

7.7. In cazul in care coletul livrat are ambalajul deteriorat, respectiv daca produsele livrate prezinta lipsuri cantitative, Utilizatorul poate refuza preluarea acestora. In acest caz, Operatorul este obligat ca in termen de 2 zile lucratoare de la data incheierii procesului-verbal de constatare conform art. 7.6., sa livreze produsele conforme comenzii Utilizatorului.

7.8. Operatorul nu-si asuma raspunderea pentru eventualele lipsuri cantitative sau calitative care nu sunt consemnate in procesul-verbal incheiat in conditiile art.7.6.

7.9. In toate cazurile, Operatorul va elibera factura conform solicitarii si datelor furnizate de catre Utilizator.

7.10. In cazul in care livrarea nu s-a putut realiza datorita faptului ca, Utilizatorul nu a fost gasit la adresa specificata, Operatorul va anunta prin e-mail sau telefon Utilizatorul despre data primei livrari si va face o noua livrare in termenul precizat in confirmarea comenzii.

7.10.1. In cazul in care, datorita acelorasi motive precizate la art. 7.10, nici cea de-a doua livrare nu s-a putut realiza, in situatia in care plata pretului si a costurilor de livrare urmau sa fie achitate in numerar cu ocazia livrarii produselor comandate, contractul inceteaza de drept, Operatorul poate insa sa solicite repararea prejudiciului suferit.

7.10.2. In cazul in care, datorita acelorasi motive precizate la art. 7.10, nici cea de-a doua livrare nu s-a putut realiza, iar plata pretului si a costurilor de livrare au fost achitate de catre Utilizator prin transfer bancar, Operatorul va inmagazina si va asigura paza acestor bunuri la sediul/sucursala/punctul sau de lucru pentru o perioada de 1 saptamana, anuntand Utilizatorul ca produsele pot fi ridicate de la sediul/sucursala/punctul sau de lucru in intervalul orelor normale de lucru. In cazul in care Utilizatorul nu va ridica produsele comandate nici in termenul aratat mai sus, Operatorul poate rezolutiona contractul fara somatie sau indeplinirea vreunei alte proceduri si fara interventia instantelor de judecata, putand solicita Utilizatorului repararea prejudiciului suferit. In cazul in care, in conditiile aratate mai sus, Utilizatorul va ridica produsele comandate de la sediul/sucursala/punctul de lucru al Operatorului, Utilizatorul este tinut sa suporte costurile livrarilor nefinalizate efectuate in favoarea sa.

7.11. In cazul in care modalitatea de livrare convenita de parti este ridicarea produselor de la sediul/sucursala/punctul de lucru al Operatorului, concomitent cu plata pretului, daca produsele nu sunt ridicate inlauntrul termenului precizat la art. 7.3, la expirarea acestui termen contractul inceteaza de drept, Operatorul putand solicita repararea prejudiciului suferit.

7.12. In cazul in care modalitatea de livrare convenita de parti este ridicarea produselor de la sediul/sucursala/punctul de lucru al Operatorului, cu plata efectuata prin transfer bancar, daca produsele nu au fost preluate in termenul precizat la art. 7.3., Operatorul poate, la alegerea sa, fie sa renunte la contract, fara a fi obligat sa dovedeasca perimarea interesului, fie va solicita Utilizatorului ca inlauntrul unui nou termen sa ridice produsele. In cazul in care nici inlauntrul acestui nou termen Utilizatorul nu-si executa obligatia de a ridica produsele, contractul se rezolutioneaza de drept, fara somatie sau indeplinirea vreunei alte proceduri si fara interventia instantelor de judecata, Operatorul putand solicita Utilizatorului repararea prejudiciului suferit.


8. Garantia si termenul de garantie

8.1. Operatorul ofera garantie pentru produsele comercializate prin magazinul sau online in conditiile Legii nr. 449 din 12 noiembrie 2003 privind vanzare a produselor si garantiile asociate acestora, ale Ordonantei Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 privind protectia consumatorilor, republicata si ale celorlalte prevederi legale incidente.

Produsele achizitionate din magazinele MARZO( online si offline) prezinta o garantie de 30 de zile.

Produsele achizitionate in cadrul magazinului MARZO care au fost modificate la cererea clientului nu mai pot fi RETURNATE.

 


9. Dreptul de denuntare unilaterala

9.1. Utilizatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul incheiat la distanta, in termen de 14 zile calendaristice, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cadea in sarcina Utilizatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.

9.2. Termenul de denuntare unilaterala incepe sa curga de la data receptionarii produselor in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 34/2014 privind contractele la distanta, republicata.

9.3. In cazul exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului de catre Utilizator in conditiile de mai sus, Operatorul are obligatia sa ramburseze sumele platite de Utilizator fara a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursarii sumelor. Rambursarea sumelor se va face in cel mult 14 de zile de la data denuntarii contractului de catre Utilizator.

9.4. Costurile legate de rambursarea produselor cad in mod integral in sarcina Utilizatorului. In cazul in care produsele nu au fost utilizate conform destinatiei lor normale, Operatorul poate solicita repararea prejudiciului datorat utilizarii neconforme a produsului.

9.5. Dreptul de denuntare unilaterala a Utilizatorului trebuie exercitat cu buna credinta. Acest drept poate fi exercitat cu conditia ca Utilizatorul sa restituie produsele in aceeasi stare in care le-a primit, in ambalajul original.


10. Conditii de rambursare

10.1. Puteti returna produsele achizitionate de la www.marzo.ro , fara penalitati si fara a preciza un motiv, in termen de  (14) zile calendaristice de la primirea lor. In cele 14 zile calendaristice trebuie sa se incadreze si receptionarea produsului in sediul MARZO.

10.2. Rambursarea valorii unei comenzi se face atunci cand urmatoarele conditii au fost indeplinite in totalitate:

    produsele nu trebuie sa fi fost folosite( fara urme pe talpa), purtate, spalate sau deteriorate;
    eticheta de identificare trebuie sa fie inca atasata produselor, acestea sa fie neutilizate, in ambalajul original, si cu toate documentele originale.

10.3. Va reamintim sa probati produsul fara sa-i scoateti eticheta, deoarece marzo.ro nu accepta returnarea produselor decat in cazul in care acestea sunt in aceeasi stare in care au fost livrate la dumneavoastra.

10.4. Pentru a putea returna un produs, este necesar sa ne anuntati in prealabil prin e-mail office@marzo.ro.

 

10.5. Daca returnati mai multe produse din aceeasi comanda, acestea trebuie sa fie trimise intr-un singur colet: www.marzo.ro nu poate accepta colete multiple pentru o singura comanda inregistrata.

10.6. Livrarea se va face prin curier si taxele de transport vor fi suportate de dumneavoastra

10.7. Marzo.ro nu este obligata sa plateasca pentru orice colet trimis la adresa sa.

10.8. Daca una dintre aceste conditii nu este indeplinita, www.marzo.ro  nu va accepta rambursarea si coletul va fi trimis inapoi iar taxele de transport vor fi suportate de dumneavoastra.

10.9. Dupa ce am primit coletul de la dumneavoastra si am verificat ca toate conditiile sa fie indeplinite, veti primi un e-mail care sa confirme ca rambursarea dumneavoastra a fost acceptata.

10.10. Timpul de rambursare poate depinde acolo unde este cazul de politicile companiei unde aveti cardul de credit sau cardul de debit, dar nu va depasi 14 de zile de la data returnarii.

10.11. Contravaloarea rambursului se va face prin virament bancar, si NUMAI in contul persoanei care a plasat comanda.


11. Schimbarea produselor

11.1. Puteti schimba produsele achizitionate de la www.marzo.ro, fara penalitati si fara a preciza un motiv, in termen de zece (14) zile calendaristice de la primirea lor.

11.2. Un produs poate fi schimbat doar o singura data.

11.3. Schimbarea unui produs se poate face atunci cand urmatoarele conditii au fost indeplinite in totalitate:

    produsele nu trebuie sa fi fost folosite, purtate, spalate sau deteriorate;
    eticheta de identificare trebuie sa fie inca atasata produselor, acestea sa fie neutilizate, in ambalajul original, si cu toate documentele originale.

11.4. Va reamintim sa probati produsul fara sa-i scoateti eticheta, deoarece MARZO nu accepta returnarea produselor decat in cazul in care acestea sunt in aceeasi stare in care au fost livrate la dumneavoastra.

11.5. Pentru a putea returna un produs, este necesar sa ne anuntati in prealabil prin e-mail pe office@marzo.ro. De asemenea atasat de factura primit in colet aveti exact pasii de urmat pentru RETUR

11.6. Produsul trebuie sa ajunga la depozitul nostru  in termen de 14 zile de la data la care ati primit comanda.

Daca returnati mai multe produse din aceeasi comanda, acestea trebuie sa fie trimise intr-un singur colet: www.marzo.ro  nu poate accepta colete multiple pentru o singura comanda inregistrata.

11.7. Livrarea se va face cu acelasi curier utilizat de noi (FAN COURIER), si taxele de transport vor fi suportate de dumneavoastra.

11.8. SC MICOLA SPA SRL nu este obligata sa plateasca pentru orice colet trimis la adresa sa.

11.9. Daca una dintre aceste conditii nu este indeplinita, www.marzo.ro  nu va accepta schimbarea produslui si acesta va fi trimis inapoi iar taxele de transport vor fi suportate de dumneavoastra.

11.10. Dupa ce am primit coletul de la dumneavoastra si am verificat ca toate conditiile sa fie indeplinite, veti primi un e-mail care sa confirme ca schimbarea produsului dumneavoastra a fost acceptata.

11.11. In cazul in care alegeti sa schimbati un produs cu un alt model care are o diferenta de pret in comparatie cu cel precedent, va trebui sa ne CONTACTATI in prealabil pentru a stabili metoda de plata sau metoda de restituire.

11.12. Timpul de schimbare a produsului nu va depasi 30 de zile de la data returnarii.

11.13 Produsele achizitionate in cadrul magazinului care au fost modificate la cererea clientului nu mai pot fi RETURNATE.

 


12. Alte prevederi

12.1. Contractele incheiate prin intermediul utilizarii magazinului online constituie contracte incheiate la distanta pe care Operatorul nu le inregistreaza in registrul contractelor.

12.2. Contractul incheiat intre parti ca urmare a utilizarii magazinului online al Operatorului este supus legii romane, competenta instantelor apartine celor romane, fiind stabilite de legea romana corespunzatoare.

12.3. Operatorul isi rezerva dreptul de a modifica in orice fel, incluzand dreptul de a sista, site-ul, magazinul online, respectiv oricare dintre serviciile furnizate, fara ca aceasta sa aduca atingere contractelor incheiate prin intermediul magazinului online.

12.4 Odata cu acceptarea prezentelor Termeni si Conditii, Utilizatorul declara ca a luat cunostinta si a acceptat declaratia Operatorului privind calitatea sa de operator de date cu caracter personal.

12.5 Pentru platile cu card bancar, tranzactia va aparea pe extrasul de cont al clientului platitor ca marzo.ro

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE MARZO

“SALE (REDUCERI) ”

 

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promoţionale “SALE (denumita in continuare „Campania SALE”) este SC MICOLA SPA, persoana juridica constituita si functionand in conformitate cu legile romane, avand sediul social in Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu nr.2, etaj, camera 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/ 9973/2014 Cod Unic de Inregistrare RO33522299 (denumita in continuare “Organizator” sau “MARZO SHOES”). Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament. Orice modificare a Regulamentului va fi anunţata public de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificării.

ART. 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată şi se va desfăşura in reteaua magazinelor MARZO de pe teritoriul României, respectiv:

ONLINE WWW.MARZO.RO

ART. 3. DURATA CAMPANIEI

Campania de acordare a reducerilor se desfăşoară pe perioada nelimitata incepand cu data de 30.09.2022 (in limita stocului disponibil) Orice modificare a perioadei de valabilitatea a Campaniei va fi anunţata public de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificării.

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care sunt clienti MARZO si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare “Participanti”).

ART. 5. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI. CONDINTII DE APLICARE A DISCOUNTULUI

5.1 Discountul aplicat este intre 10%-60 %

5.2 Promotie valabila in limita stocului disponibil.

5.3 Oferta nu pote fi cumulata cu alte promotii sau discounturi.

ART. 6. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Bucuresti.

ART. 7. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania va putea fi întreruptă în caz de forţă majoră sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa publicul cu cel putin 24 de ore in prealabil. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul este obligat sa comunice aparitia cazului de forta majora Participantilor la Campanie in termen de 5 zile lucratoare de la producere.

Art. 8. INFORMAREA CONFORM LEGII 677/2001

Prin simpla participare la aceasta campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. In cadrul prezentei campanii nu se vor prelucra date personale decat in cazul trimiterii unor eventuale reclamatii, in conformitate cu Art. 7 din Regulament.  Prin comunicarea datelor personale cu ocazia trimiterii eventualelor reclamatii, reprezentanti legali sau conventionali (persoane fizice) ai Participantilor la Campanie isi exprima acordul liber, expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, exclusiv in vederea solutionarii eventualelor reclamatii cu privire la derularea Campaniei. Tuturor reprezentantilor legali sau conventionali (persoane fizice) ai Participantilor la aceasta Campanie le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei) garantate de Legea nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Organizatorul va asigura reprezentantilor legali sau conventionali (persoane fizice) ai Participantilor dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie si dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, reprezentantii legali sau conventionali (persoane fizice) ai Participantilor vor trimite Organizatorului la adresa din Bd. Lascar Catargiu nr.2, etaj, camera 2, sector 1, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata (Pentru Campania “SALE( REDUCERI)

Dupa solutionarea eventualelor reclamatii, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in nicun mod. Promotia se va inceta in cazul in care are loc o schimbare a cadrului legislativ care permite realizarea acesteia, ori al unor modificari organizatorice care fac imposibila continuarea sa.

ART. 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

Regulamentul Campaniei va fi disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la sediul social al SC MICOLA SPA SRL din Bd. Lascar Catargiu nr.2, etaj, camera 2, sector 1, Bucuresti.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, şi a fost semnat în 2 exemplare originale, astăzi 29.09.2021

 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE MARZO DE SEZON

24 iunie 2023- 31 septembrie 2023

 

 

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promoţionale “SALE (denumita in continuare „Campania SALE”) este SC MICOLA SPA, persoana juridica constituita si functionand in conformitate cu legile romane, avand sediul social in Bucuresti, Bd. Lascar Catargiu nr.2, etaj, camera 2, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/ 9973/2014 Cod Unic de Inregistrare RO33522299 (denumita in continuare “Organizator” sau “MARZO SHOES”). Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament. Orice modificare a Regulamentului va fi anunţata public de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificării.

ART. 2. ARIA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată şi se va desfăşura in reteaua magazinelor MARZO de pe teritoriul României, respectiv:

ONLINE WWW.MARZO.RO

ART. 3. DURATA CAMPANIEI

Campania de acordare a reducerilor se desfăşoară in perioada 24.06.2023- 31.09.2023 (in limita stocului disponibil) Orice modificare a perioadei de valabilitatea a Campaniei va fi anunţata public de Organizator cu cel puţin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare a modificării.

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care sunt clienti MARZO si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament (denumiti in continuare “Participanti”).

ART. 5. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI. CONDINTII DE APLICARE A DISCOUNTULUI

5.1 Discountul aplicat este intre 10%-60 %

5.2 Promotie valabila in limita stocului disponibil.

5.3 Oferta nu pote fi cumulata cu alte promotii sau discounturi.

ART. 6. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din Bucuresti.

ART. 7. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania va putea fi întreruptă în caz de forţă majoră sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa publicul cu cel putin 24 de ore in prealabil. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul este obligat sa comunice aparitia cazului de forta majora Participantilor la Campanie in termen de 5 zile lucratoare de la producere.

Art. 8. INFORMAREA CONFORM LEGII 677/2001

Prin simpla participare la aceasta campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. In cadrul prezentei campanii nu se vor prelucra date personale decat in cazul trimiterii unor eventuale reclamatii, in conformitate cu Art. 7 din Regulament.  Prin comunicarea datelor personale cu ocazia trimiterii eventualelor reclamatii, reprezentanti legali sau conventionali (persoane fizice) ai Participantilor la Campanie isi exprima acordul liber, expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, exclusiv in vederea solutionarii eventualelor reclamatii cu privire la derularea Campaniei. Tuturor reprezentantilor legali sau conventionali (persoane fizice) ai Participantilor la aceasta Campanie le sunt respectate drepturile (dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supuşi unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justitiei) garantate de Legea nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Organizatorul va asigura reprezentantilor legali sau conventionali (persoane fizice) ai Participantilor dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie si dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, reprezentantii legali sau conventionali (persoane fizice) ai Participantilor vor trimite Organizatorului la adresa din Bd. Lascar Catargiu nr.2, etaj, camera 2, sector 1, Bucuresti, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata (Pentru Campania “SALE( REDUCERI)

Dupa solutionarea eventualelor reclamatii, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in nicun mod. Promotia se va inceta in cazul in care are loc o schimbare a cadrului legislativ care permite realizarea acesteia, ori al unor modificari organizatorice care fac imposibila continuarea sa.

ART. 9. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, Participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

Regulamentul Campaniei va fi disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la sediul social al SC MICOLA SPA SRL din Bd. Lascar Catargiu nr.2, etaj, camera 2, sector 1, Bucuresti.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, şi a fost semnat în 2 exemplare originale, astăzi 23.06.2023